Onderzoek visueel denken

Het Wereldspel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat wordt gebruikt bij onderwijskundige onderzoeken en diagnostische gesprekken rondom het visuele denken. 

Dit instrument wordt non-verbaal ingezet. Het kind mag vrijuit bouwen en hoeft dus niets verbaal uit te leggen of te ondersteunen. Er is één opdracht en die luidt: "Bouw een dorp"

DE RESULTATEN VAN DIT ONDERZOEK LEVEREN EEN BIJDRAGE aan de totstandkoming van adviezen t.a.v. het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling.

 Omdat Visuele denkers vaak moeite hebben met het omzetten van beeld naar taal en vice versa, ondervinden ze vaak moeilijkheden bij (verkeerd onthouden)  en bij het automatiseren (van letters, klanken en cijfers). 

 Met Het Oog Op Leren kijkt daarom naar mogelijke hiaten en problemen die voornamelijk zichtbaar worden bij:

 

 • LEZEN- de letterkennis en letter-tekenkoppeling, het technisch lezen en het begrijpend lezen
 • SPELLING- hanteren van de juiste spellingregels en klankstructuren
 • REKENEN- automatiseren van eenvoudige bewerkingen    

           DE VOLGENDE TESTEN WORDEN AFGENOMEN:

 

 • Letterkennis: alle 36 letters en klanken vlot kunnen benoemen.
 • Technisch lezen: hierbij wordt gekeken naar de snelheid van het lezen van  bestaande en niet bestaande woorden.
 • Tekstbegrip: Lezen van een tekst (oplopend in moeilijkheidsgraad en lettergrootte) en het beantwoorden van de    daarbij behorende vragen.
 • Woorddictee: spelling oplopend in moeilijkheidsgraad.
 • Schrijven: het gaat hier om het schrijven van een verhaal/opstel en/of het maken van een tekening
 • Rekenen: In deze test wordt gekeken naar automatiseren, rekenkennis en rekenstrategieën
 • Geheugen: visueel geheugen, auditief geheugen en leesgeheugen
 • Intelligentie: non-verbale intelligentietest.