Wat voor problemen kan een visueel denkend kind tegenkomen?

 

Het visuele denken zelf is niet de moeilijkheid, maar de manier van informatie verwerven en verwerken, kan wel een probleem opleveren. Vooral in de communicatie met anderen en in schoolse situaties kan dit moeilijkheden geven. Juist in het onderwijs wordt de lesstof in kleine afgebakende (dus beheersbare) stappen voornamelijk talig aangeboden. Dit is een andere manier dan dat de visuele denker het van nature graag zou willen. Juist het in kleine brokjes onthouden en verwerken van talige informatie is lastig voor de visuele denker. Graag wil hij ook weten waarom hij bepaalde informatie leert zodat hij het weer in een groter geheel kan plaatsen.Visuele  denkers komen vaak al associërend tot een oplossing en weten vaak niet meer hoe ze bij die oplossing gekomen zijn. Ook hebben ze moeite met het onder woorden brengen van de oplossing.

 

 

Kinderen die een grote voorkeur hebben voor het visuele denken hebben het vaak moeilijk op school. Visuele denkers ervaren problemen met het omzetten van het visuele denken naar het taaldenken. Ze hebben moeilijkheden met het onthouden van de juiste volgorde en het automatiseren(van letters, klanken en cijfers). Dit komt onder andere naar voren bij het technisch lezen (letterkennis en letter-tekenkoppeling) en bij begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. 

Daardoor kan de leerling snel een achterstand oplopen en kunnen er hiaten ontstaan.