Tarieven

 

Kennismakingsgesprek : kosteloos

 

Individueel Didactisch Onderzoek Visueel Denken

 • Afname onderzoek (inclusief wereldspel)
 • Uitwerking resultaten, conclusie en adviezen in onderzoeksverslag
 • Eindgesprek, 30 minuten
 • Terugkoppeling leerkracht school, 30 minuten                                                                                

€ 400,00

 Kortdurende Individuele begeleiding vanuit de Leren Leren methode

 • kinderen vanaf 9 jaar (groep5)  8 x een uur
 • Visueel leren en werken inclusief werkboek

€ 300,00

 Kortdurende Individuele begeleiding vanuit de Leren Leren methode

 • kinderen vanaf 12 jaar  6 x een uur
 • Visueel leren en werken inclusief werkboek

€240,00

 

Begeleiding op maat (per uur) op het gebied van;

 • technisch lezen en begrijpend lezen,
 • rekenen (onderbouw),
 • spelling, werkwoordspelling, ontleden
 • leer/werkhouding.
 • faalangst

Inclusief voorbereidingstijd en materiaalkosten.                                                                                               €47,50

 

Voortgangsgesprek telefonisch: kosteloos

 

 

 

*Remedial Teaching wordt (nog) niet vergoed door verzekeraars. Wel zijn er mogelijkheden om de kosten af te trekken van de belasting en om een beroep te doen op de bijzondere bijstand als de kosten te hoog zijn voor uw inkomen. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de stichting Balans.