Werkwijze

Aanmelding: U kunt mij zowel telefonisch als per e-mail bereiken.

Op werkdagen ben ik te bereiken van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Telefoon: 0705144990

E-mail:info@methetoogopleren.nl

 

Intakegesprek:

Hierin maken we de hulpvraag helder en maken we afspraken met elkaar over eventueel onderzoek en/of individuele begeleiding. Dit gesprek is kosteloos.

 

Onderzoek visueel denken:

 

Het onderzoek start met het Wereldspel,  een non-verbaal onderzoeksinstrument waarmee de denkvoorkeur kan worden vastgesteld. Het pedagogisch/didactische onderzoek daarna meet alle leeronderdelen en geeft zicht op de stagnaties bij o.a. lezen, rekenen, tekstbegrip en spelling. Het gehele onderzoek,  inclusief voorbereiding en uitwerking van de resultaten en gesprek, neemt ongeveer tien uur in beslag. Het onderzoek met het kind zelf duurt ongeveer drie tot vier uur verdeeld over twee ochtenden die  binnen twee weken plaatsvinden.

Doorgaans wordt het onderzoek afgenomen bij kinderen van 5 tot 16 jaar. Het kind wordt zonder bijzijn van een ouder of begeleider onderzocht. Van dit onderzoek krijgt u een uitgebreid rapport waarin de adviezen voor uw kind t.a.v. thuis en school zijn uitgewerkt, waarna  een afrondend gesprek volgt.

 

*Individuele begeleiding op maat

 

VOOR DE BASISSCHOOL

Kortdurende  Leren Leren training vanaf 9 jaar (groep 5)

  • Trainen van leervoorwaarden van groep 2 naar groep 3
  • vakinhoudelijke kennis overbrengen op het gebied van de spelling en het lezen en Rekenvaardigheden (voor de onderbouw)

VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS (ONDERBOUW):           

  • Kortdurende  Leren Leren training vanaf 12 jaar 
  • Hulp bij spelling /grammatica: Nederlands, Engels, Frans, Duits
  • Plannen van het huiswerk 

 

*Maatwerk is bij deze begeleiding het sleutelwoord. Het succes van de samenwerking en het resultaat dat ik bij uw kind kan bereiken, hangt sterk samen met de klik die we met elkaar hebben.  Het gevoel  moet goed zijn! Daarom wil ik ook altijd graag een keer een (tweede) gesprek waar het kind bij is. Uw zoon of dochter kan namelijk heel goed aangeven of hij of zij met mij aan de slag zou willen.