‘Als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert.’

                                                                                       

Naar aanleiding van problemen met spelling op school heeft onze zoon Stijn een aantal jaar wekelijks remedial teaching  gehad van Marlies Hoffmann.

De vraag was of de problemen waren ontstaan doordat Stijn een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond of (mede) met dyslexie te maken hadden.

 Een vriendin raadde mij Marlies aan als ervaren remedial teacher. Marlies heeft zich verdiept in Stijns taalproblemen en een passende methode ontwikkeld om Stijn te begeleiden.

 Erg belangrijk vond ik dat Marlies contact hield met de leerkracht en remedial teacher op school.  Zij probeerde zoveel mogelijk op de hoogte  te blijven van de lesstof die was behandeld in de klas en tevens  van de fouten die Stijn maakte in o.a. zijn dictees. De betrokkenheid van Marlies was enorm!

Na een tijdje bevestigde Marlies het vermoeden dat Stijn dyslectisch was en heeft ervoor gezorgd dat Stijn werd getest. Hij bleek inderdaad dyslectisch te zijn. De expertise van Marlies op het gebied van dyslexie heeft ertoe bijgedragen dat zij Stijn nog beter kon begeleiden.

Al met al heeft Marlies bereikt dat Stijn enorm vooruit is gegaan met spelling en daardoor de Basisschool zonder achterstand en met een goede Cito-score voor taal heeft verlaten.

Moeder van Stijn

 

--------------------------------

Onze dochter Saskia is erg dyslectisch en heeft moeite met lezen. Via via ben ik in contact gekomen met Marlies Hoffmann om haar hierbij te helpen.

Marlies heeft haar wekelijks remedial teaching een heeft zich zorgvuldig verdiept  in hoe zij Saskia  kan begeleiden. In haar geval is het echt maatwerk en Marlies heeft veel tijd gestoken om wisselende lessen te bedenken met zeer creatieve oefeningen.

Door deze intense samenwerking en een nauwgezet onderzoek is Marlies tot de conclusie gekomen dat Saskia visueel is ingesteld. Hierop stemt zij de begeleiding af.

Saskia boekt vooruitgang op het gebied van lezen en spelling mede door remedial teaching en de manier waarop Marlies met haar begaan is.

                                                                             

Moeder van Saskia

                                                                     

--------------------------------

 

 

Mijn zoon Hugo kampte vanaf de Brugklas Havo/VWO met het plannen van zijn huiswerk en toetsen waardoor zijn cijfers onder de maat bleven, hij werd hierdoor onzeker en ging steeds vaker met tegenzin naar school. De overgang van de langere school naar de middelbare school bleek voor hem een erg grote stap. Hugo’s CITO score op de lagere school en het schooladvies was VWO. Hugo’s cijfers begonnen bij de eerste maanden van het schooljaar al behoorlijk te kelderen en daarom hebben wij na de  kerstvakantie de hulp ingeschakeld van Marlies Hoffmann van “Met het oog op leren”. De door Hugo als zeer prettig ervaren begeleiding van Marlies bleek zijn redding. Marlies heeft Hugo begeleid met het plannen van zijn huiswerk en de vakken Engels en Frans waar hij de meeste moeite mee heeft. Paniek voor toetsen en stress voor de toetsweek zijn gelukkig verdwenen en zijn cijfers zijn omhoog gegaan! Hugo oogt veel zelfverzekerder en gaat weer met plezier naar school. Sinds een paar weken plant Hugo zelf zijn huiswerk en dat gaat helemaal goed. Wij verwachten dan ook dat hij dit schooljaar helemaal zelfstandig en succesvol zal afronden.

Wij zijn Marlies ontzettend dankbaar voor haar hulp en zouden haar zo weer inschakelen.

 

                                                                               

Moeder  van Hugo

 

 

  

---------------------------------------------------- 

Wij zijn bij Marlies terechtgekomen voor onze zoon die moeite had met lezen. Niet veel later werd "Leesjuf Marlies"ook "Rekenjuf Marlies" toen onze dochter een steuntje in de rug nodig had met sommen maken.

 

Dankzij de professionele aanpak van Marlies, de creatieve werkvormen die ze kiest en de huiselijke setting, voelden mijn kinderen zich snel op hun gemak. Op school zijn ze met sprongen vooruit gegaan.

Werken met Marlies zie ik als een investering in het zelfvertrouwen van mijn kinderen.