Waar komt de term beelddenken vandaan?

 

In de jaren 30 constateert de Haagse logopediste Maria Krabbe dat er binnen haar praktijk kinderen zijn, bij wie er een verschil is tussen hun taalvaardigheid en andere vaardigheden op leergebied.

 

Zij stelt vast dat er kinderen zijn die op een andere manier met informatie omgaan en ontwikkelt hierover een theorie. Met deze theorie brengt ze kenmerken van deze kinderen met elkaar in verband. Deze stelling vindt ze in de manier van denken, ze noemt dit fenomeen ‘Beelddenken’, een denken in beelden en gebeurtenissen. Tegenwoordig wordt ook wel de term visueel denken gebruikt.

visuele denkers zijn kinderen, maar ook volwassenen met een sterke voorkeur voor het visuele denken.

Op mijn site gebruik ik dus vanaf nu de term, visueel denken.